Big Data is like teenage sex

Big Data to ostatnio bardzo popularne hasło, przewija się na różnego rodzaju konferencjach, w prasie branżowej, mediach, w rozmowach kuluarowych. Wszyscy chcą przetwarzać ogromne zbiory danych i czerpać korzyści z niedostępnych do niedawna informacji i możliwości jakie daje Big Data. Big Data obecnie jest modne, trendy, sexy, ale jak korzystać z tego typu informacji? Za pomocą jakich narzędzi możemy „wyciągnąć” dane, które nas interesują?

BigData-smallTechnologia gwałtownie się rozwija, daje nam możliwość gromadzenia ogromniej ilości informacji, których nie będziemy potrafili przetowrzyć bez odpowiednich narzędzi. Właśnie dlatego firma Cloudera stworzyła rozwiązanie oparte na Apache Hadoop, które pozwala na gromadzenie i przetwarzanie ogromnych zbiorów informacje na nasze potrzeby. O ekosystemie opartym o Hadoopa opowie Daniel Tydecks z Cloudery w swojej prelekcji pod tytułem „Information Architecture for Hadoop„. Od strony praktycznej środowisko będzie można poznać na warsztacie Michała Cichockiego z Kei.pl (tytuł warsztatów „Big Data w pigułce„), który za pomocą narzędzia Cloudera Manager pokaże jak zainstalować i skonfigurować kompletny klaster hurtowni danych.