Polityka Prywatności

czyli ta strona używa cookies
  1. Uprzejmie informujemy, że celem utrzymywania witryny http://opensourcesummit.pl jest udostępnienie szerokiemu kręgowi odbiorców informacji o konferencji Open Source Summit Poland, a także ułatwienie komunikacji organizatora tejże konferencji Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. z zainteresowanymi nią osobami. Dane i informacje, jakie zostają nam przekazane przy pomocy tej witryny (w szczególności treść e-maili, komentarze, dane przedstawiane w formularzach), winny być traktowane jako przekazywane dobrowolnie, a Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. nie nalega na ich przekazywanie. Dane udostępnione Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. w formularzu rejestracyjnym zostaną wykorzystane:
    • W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych: tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia skutecznego zapisu na konferencję Open Source Summit Poland
    • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia skutecznego zapisu na konferencję Open Source Summit Poland oraz w celach marketingowych przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. oraz oficjalnych partnerów konferencji
  2. Uprzejmie prosimy o nie przekazywanie przy pomocy witryny http://opensourcesummit.plinformacji noszących cechy danych osobowych (zarówno przekazującego, jak i osób trzecich) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, chyba, że zamiarem właściciela danych jest ich udostępnienie Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. w celu prowadzenia komunikacji w sprawach związanych z ww. celem witryny.
  3. Wszelkie uzyskane przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.dane są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób, na jaki pozwalają nowoczesne środki techniczne. Zwracamy jednak uwagę, że reguły funkcjonowania Internetu nie dają pełnej gwarancji poufności samego przekazu i nie przyjmujemy odpowiedzialności za poufność danych w okresie przed ich umieszczeniem w bazie danych prowadzonej przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. oraz poza tą bazą.
  4. W każdym czasie macie Państwo wgląd do dotyczących Was danych, zgromadzonych w bazie Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., a także prawo żądania ich sprostowania i ich usunięcia – o ile nie będą one konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.
  5. Uważamy, że z chwilą udostępnienia nam adresu e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na jego używanie w celu utrzymywania komunikacji z Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.we wszelkich sprawach związanych z ww. celem witryny http://opensourcesummit.pl oraz działalnością Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.
  6. Informujemy, że strona http://opensourcesummit.pl wykorzystuje pliki typu „cookies” m.in. do zbierania anonimowych danych w celu tworzenia statystyk oraz w celach marketingowych. Użytkowników strony, którzy nie zgadzają się na takie wykorzystywanie danych, uprasza się o zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Informacje na temat wyłączania obsługi „cookies” znajdują się w dokumentacji przeglądarki. Jednocześnie informujemy, że wyłączenie obsługi „cookies” może uniemożliwić korzystanie z niektórych elementów strony internetowej.