Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 MAiC logoCelem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji jest, by państwo jak najlepiej służyło swoim obywatelom. Chcemy, aby obywatele stali w centrum rozwiązań informatycznych – dzięki temu administracji łatwiej będzie się zmieniać i unowocześniać. Chcemy też, by jak najwięcej obywateli umiało wykorzystywać narzędzia cyfrowe do pracy, twórczości i poprawy jakości życia. Chcemy wykorzystywać nowe technologie do tego, by zwiększać udział obywateli w wypracowywaniu rozwiązań i decyzji – w kraju, w Europie, i w sprawach dotyczących światowej telekomunikacji i wolności w globalnej sieci.