STX Next

agille / programming / teams

STXNextSTX Next to jedna z największych firm typu Software House w Europie. Zatrudnia blisko 100 programistów języka Python, co stawia ją w absolutnej czołówce na świecie. Zarządzają używając zwinnych, agilowych metod pracy i wciąż, nieustająco się rozwijają. Aktualny stan to 3 lokalizacje w Polsce – w Poznaniu, Wrocławiu i Pile. Do tego cała masa nowych pomysłów na rozwój i wspieranie innowacyjności. W firmie, gdzie realnego sensu nabiera stwierdzenie “sky is the limit”, rozwój, dzielenie się wiedzą, praca w oparciu o wartości takie jak samoorganizacja czy zespołowość, to przede wszystkim sposób na wyzwalanie pozytywnej energii i utrzymywanie dobrego flow pomiędzy ludźmi. Z ramienia STX Next wystąpi jej CTO Wojciech Lichota, który wygłosi prelekcję pod tytułem „Continuous Deployment aplikacji w Django”