Regulamin przyznawania nagród w konkursie przeprowadzanym podczas trwania konferencji „Open Source Summit Poland 2015” w dniu 24 marca 2015r.

 1. Organizatorem konferencji „Open Source Summit Poland 2015” jest firma Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Tatarskiej 5, zwane dalej „Compendium CE”.
 2. W konferencji oraz konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby posiadające potwierdzony status Uczestnika konferencji (które dokonały wcześniejszej rejestracji na konferencję poprzez formularz rejestracyjny na stronie https://opensourcesummit.pl/rejestracja/ oraz dokonały opłaty konferencyjnej na wskazane podczas rejestracji konto)
 3. W Konkursie można wygrać dwa rodzaje nagród:
  1. Tablet ctab mini
  2. Po jednym voucherze egzaminacyjnym na egzamin Red Hat EX200 oraz SUSE CLP11
 4. Zasady przyznania nagrody Tablet ctab mini:

Każdy z uczestników w materiałach konferencyjnych znajdzie karteczkę o rozmiarach wizytówki z pustymi polami na literki. Poszczególne literki będzie można zebrać na stoiskach poszczególnych partnerów konferencji przed salami wykładowymi. Osoby, które zbiorą wszystkie literki powinny podpisać swoją „wizytówkę” oraz kreatywnie odpowiedzieć na pytanie zawarte na rewersie wizytówki, po czym zostawić ją w szklanej kuli na stoisku organizatora. Komisja konkursowa, w skład której wejdzie 3 pracowników organizatora konferencji, wybierze najbardziej kreatywną odpowiedź spośród wszystkich, które wygra tablet ctab mini. Aby odebrać nagrodę wybrana osoba musi być obecna w Sali wykładowej w czasie ogłoszenia wyników w czasie 16:30-17:30 . Jeżeli nie będzie jej wśród osób obecnych, nagroda przysługuje kolejnemu zgłoszeniu wybranemu przez komisję.

 1. Zasady przyznania nagrody voucherów egzaminacyjnych:

Każdy z uczestników w materiałach konferencyjnych znajdzie ankietę dotyczącą oceny konferencji Open Source Summit Poland 2015. Wszystkie osoby, które wypełnią wszystkie pola ankiety oraz kreatywnie odpowiedzą na pytanie konkursowe zawarte na końcu ankiety i zostawią ją na stoisku organizatora wezmą udział w konkursie. Komisja konkursowa, w skład której wejdzie 3 pracowników organizatora konferencji, wybierze 2 najbardziej kreatywne odpowiedzi spośród wszystkich, które wygra vouchery egzaminacyjne. Aby odebrać nagrodę wybrane osoby muszą być obecna w Sali wykładowej w czasie ogłoszenia wyników w czasie 16:30-17:30 . Jeżeli nie będzie jej wśród osób obecnych, nagroda przysługuje kolejnemu zgłoszeniu wybranemu przez komisję.

 1. Każdy uczestnik konferencji, który zdobył nagrodę wypełnia potwierdzenie odbioru nagrody.
 2. Ostateczną decyzję w każdej kwestii podejmują organizatorzy, ich postanowienia są nieodwołalne.
 3. Komunikaty dotyczące konferencji znajdują się pod adresem https://opensourcesummit.pl/