Tomasz Barbaszewski

 

Trener RedHat Linux oraz SUSE Linux

 

Były fizyk, obecnie „komputerowiec”. Długoletni wykładowca Politechniki Krakowskiej. Prowadzi przedmiot „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” na Uniwersytecie Jagiellońskim. W przeszłości autoryzowany instruktor SCO UNIX, a dziś RedHat Linux oraz SUSE Linux. Autor szeregu publikacji o OpenSource, w szczególności w zastosowaniach profesjonalnych. Posiada zbyt wiele zainteresowań – muzyka, modelarstwo kolejowe, klasyczna motoryzacja – i nie ma na nie czasu, choć jest emerytem…

  • Systemy operacyjne UNIX i LINUX 95%
  • Systemy OpenSource 90%
  • Technologia chmur obliczeniowych 80%
  • Bezpieczeństwo Informacji 80%

Temat prelekcji: „OpenSource dzisiaj”

W 1961 słynna MIT obchodziła 100-lecie istnienia. Podczas swego uroczystego wykładu Profesor  John McCarthy powiedział:

“Computing may someday be organized as a public utility just as the telephone system is a public utility. Each subscriber needs to pay only for the capacity he actually uses, but he has access to all programming languages characteristic of a very large system.”

Do 1998 r. na liście najszybszych superkomputerów świata królował UNIX – po kontrolą tego systemu pracowały prawie wszystkie superkomputery. W 2014 r. systemem operacyjnym 97% notowanych na liście http://top500.org był LINUX. Zmiana nastąpiła wręcz błyskawicznie na przełomie XX i XXI wieku.

Oprogramowanie OpenSource zdobywa coraz większą popularność nie tylko wśród specjalistów.

W 2010 r. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania zamówiła w firmie PENTOR badanie wykorzystania systemów OpenSource w polskiej administracji rządowej i publicznej. Wyniki tych badań zaprezentowano na konferencji podsumowującej projekt  w Warszawie. Są one dostępne (wraz z innymi interesującymi materiałami) na stronie http://pppit.org.pl .

Na opublikowanej niedawno liście „Top10 Open Source Projects 2014” znajdziemy projekty związane z obsługą kontenerów (Docker, Kubernetes), chmur (OpenStack, ownCloud) oraz  zarządzaniem infrastrukturą i danymi (Apache Hadoop i Mesos, OpenDaylight…) i „zwinnym programowaniem” (Ansible).

Wzrost popularności takich rozwiązań wymaga zwrócenia uwagi na ich bezpieczeństwo. Powinno być ono traktowane kompleksowo i obejmować zarówno zagadnienia związane z przechowywaniem danych i wykorzystywaniem oprogramowania użytkowego, jak i bezpiecznego korzystania z chmur obliczeniowych oraz zagrożenia związane z uzależnieniem od dostawcy usług (Vendor Lock-In).

W moim, z konieczności krótkim, wprowadzającym wystąpieniu ograniczę się jedynie do zasygnalizowania wybranych zagadnień. Zapraszam na sesje plenarne i warsztaty!


Temat warsztatu: „Zbuduj sam swój wyspecjalizowany system”

Warsztat będzie poświęcony przygotowywaniu specjalizowanego systemu operacyjnego w oparciu o dystrybucję TinyCore Linux. Uczestnicy zapoznają się z budową tej dystrybucji szczególnie  dostosowanej do pracy w chmurach oraz będą mogli w praktyce przygotować system prostej stacji roboczej wykorzystującej protokół RDP pracującej wyłącznie w pamięci RAM (wykorzystywany obszar nie przekracza 64 MB). System zostanie przygotowany w postaci pliku ISO, którego wielkość nie powinna przekroczyć 40 MB.

Zaprezentowane i omówione zostaną także inne projekty wykorzystujące TinyCore Linux – prosty serwer FTP/HTTP, kiosk internetowy oraz inne możliwości wykorzystywania tej dystrybucji – także w wersjach dyskowych lub sieciowej (PXE / NFS), dostępne repozytoria oprogramowania itp.

Wymagania sprzętowe:

Komputer w architekturze INTEL umożliwiający uruchamianie maszyn wirtualnych (preferowany KVM), z zainstalowanym VMware Playerem i z kartą sieciową skonfigurowaną w trybie bridge.

Wymagania dla uczestników:

Dobra znajomość architektury systemu Linux, działania programów rozruchowych i roli inird. Podstawowa znajomość „skryptologii” (programowanie w powłoce).

Dystrybucja TinyCore Linux dostępna dla architektur INTEL i ARM jest dystrybucją narzędziową przeznaczono do tworzenia własnych rozwiązań (także klasy Embedded) i nie może być traktowana jako gotowy do użycia kompletny system operacyjny.